Privacy Notice (BM)

PRIVASI ANDA ADALAH PENTING BAGI KAMI.

NOTIS INI MENERANGKAN BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL, MEMPROSES DAN MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI MELALUI LAMAN WEB INI.

 

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi anda seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dan lain-lain, melainkan jika anda memilih untuk mengisi borang ‘Hubungi Kami’ yang didapati di laman web kami atau apabila anda menghubungi kami secara terus.

Kami secara automatik mengumpul maklumat tertentu yang bukan peribadi apabila anda melawat laman web kami, seperti jenis pelayar yang anda gunakan dan halaman yang anda lawati.

Kita kadang-kadang menggunakan maklumat tertentu yang bukan peribadi untuk menganalisis penggunaan laman web kami (seperti maklumat agregat pada halaman yang dilawati oleh pengguna-pengguna kami), yang membolehkan kita untuk memperbaiki reka bentuk dan kandungan laman web kami.

Bagi maklumat peribadi anda, kami hanya akan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan anda atau menghubungi anda. Kami tidak akan berkongsi, menyewa atau menjual maklumat peribadi anda dengan orang lain selain daripada Gan, Lee & Tan, kecuali jika kami perlu berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami.

Jika anda berminat untuk memohon kerja di Firma kami dan telah mengemukakan maklumat resume anda melalui e-mel, kami akan menggunakannya hanya untuk proses permohonan semakan dalaman.

Ia boleh dilakukan, walaupun tidak mungkin, bahawa kita mungkin terpaksa mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang atau apabila kami dikehendaki oleh undang-undang, perintah mahkamah atau permintaan agensi penguat kuasa undang-undang. Ia adalah satu kewajipan undang-undang yang boleh digunakan untuk sesiapa juga.

Jika anda telah memberi kami kebenaran anda, kami boleh menghantar surat berita atau kemas kini hanya melalui e-mel. Kami tidak mendedahkan, menyewa, menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung. Anda boleh memilih sama ada anda ingin terus menerima surat berita atau kemas kini. Selain itu, anda boleh “menarik diri” daripada menerima apa-apa surat berita atau maklumat terkini daripada kami dengan mengikuti arahan unsubscribe atau menggunakan pautan unsubscribe dalam e-mel yang kami hantar.

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mencegah akses tanpa kebenaran kepada maklumat yang kami kumpulkan dalam talian. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, mendapat salinan, mengemaskini atau memperbetulkan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami dan untuk menghubungi kami berkenaan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai maklumat peribadi anda. Seperti mana kami mempunyai hak untuk bergantung kepada mana-mana pengecualian statutori dalam mengumpul, mengguna dan mendedahkan maklumat peribadi anda, anda juga mempunyai hak untuk meminta kami menghadkan pemprosesan dan penggunaan maklumat peribadi anda, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung.

Kami berhak untuk menyemak semula notis ini atau mana-mana bahagian dari semasa ke semasa. Sila semak notis itu untuk mengetahui sebarang perubahan.

Notis ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

 

© 2018 GLT Law – Gan, Lee & Tan. All Rights Reserved.

D-67-2, Block D, 72A, Jalan Prof Diraja Ungku Aziz,
Jaya One, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.